O mne

Attila Farkaš

Rojko a snílek, idealista, romantik, vraj autista, cestovateľ, fotograf - nadšenec.

Narodený v Šamoríne, v zime roku 1974 v Československej socialistickej republike. Matka krajčírka, otec maliar, od detstva som bol rodičmi vedený k výtvarnému umeniu a k estetike všeobecne.

V rokoch 1982 - 1988 som absolvoval Ľudovú školu umenia v Šamoríne, výtvarný odbor.

Najradšej som mal grafit, tuš a akvarel.

S fotografiou som sa začal okrajovo a pozvoľna zoznamovať už v detstve, so svojim prvým stredoformátovým fotoaparátom Этюд, neskôr s východonemeckou 35mm mašinkou, ktorej meno si už žiaľ nepamätám.

Od roku 2007, kedy som presedlal na digitálnu technológiu, som sa fotografii začal venovať veľmi intenzívne, až ma úplne pohltila a venujem jej takmer všetok svoj voľný čas.

Tvorba

Asi najviac ma spočiatku oslovili žánre ako Portrét, Krajinka, Architektúra, trochu menej Zátišie, Detail, Abstrakt, Ambience, Street a Reportážna fotografia. Neskôr som sa postupne začal zameriavať aj na Akt, Figuratívnu a Konceptuálnu fotografiu.

Tvorím spontánne a z nadšenia, tvorím pre potešenie (predovšetkým svoje vlastné a možno aj iných)... A tvorím pre naplnenie tej hlbokej a odvekej ľudskej potreby komunikovať, vyjadrovať sa, zdieľať, niečo po sebe zanechať.

Tvorba je pre mňa potešenie ale aj potreba zároveň, vášeň, relax, meditácia, sebarealizácia, vyjadrovací prostriedok, zhmotnenie a vyjadrenie myšlienok, vízií, duševných a emocionálnych obrazov, pochodov a rozpoložení.

Je pre mňa tak prirodzená ako pre niekoho hovorené či písané slovo, spev, hra na hudobný nástroj, či tanec.

Diela

Svoje diela som spočiatku zverejňoval iba online na komunitných portáloch a osobných stránkach.

Neskôr, ako som nadväzoval kontakty s umeleckou komunitou vo Francúzsku, začal som sa zúčastňovať na spoločných výstavách. Neskôr prišli aj samostatné výstavy, hlavne vo Francúzsku a Portugalsku, (zatiaľ) jedna aj na Slovensku, zapožičiavanie diel do galérií, publikovanie v časopisoch a edíciách vydávaných pri príležitostiach občianskymi aj regionálnymi inštitúciami vo Francúzsku.

K prvým predajom obrazov ma oslovili ľudia ktorím sa páčili natoľko že ich chceli mať doma, alebo nimi chceli niekoho obdarovať. Neskôr ma oslovovali aj ľudia ktorí moje obrazy videli u ich majiteľov, alebo som im bol odporučený priateľmi či známymi.

Na tomto mieste ponúkam svoje diela online, nakoľko mi to autorský zákon dovoľuje aj ako fyzickej osobe.